Ga naar de inhoud
Home » Blog » Hoe bereid je een oudergesprek voor?

Hoe bereid je een oudergesprek voor?

voorbereiding oudergesprek

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontkom je er niet aan. Meerdere keren per jaar kom je naar school toe voor een 10-minuten oudergesprek met de mentor en/of vakdocenten. Hoe staat je kind er voor? Wat wil je van de docenten weten? Lees verder hoe je een oudergesprek voorbereid.

Hoe bereid je een oudergesprek voor? Misschien heb je hier niet of nauwelijks aan gedacht, maar het is zeker handig om ook als ouder het oudergesprek voor te bereiden. Wat wil je halen? Welke informatie heb je nodig? Moet ik zelf nog informatie/uitleg geven? Allemaal zaken waar je over na kan denken.

Het is namelijk niet alleen een overdracht van cijfers. Ook al is het oudergesprek maar kort, je wilt wel even persoonlijk contact. Je wilt dat de mentor/vakdocent voorbereid is, dus is het wel zo fijn om zelf ook voorbereid het oudergesprek in te gaan.

Met deze tips ga je voorbereid het oudergesprek in:

  • Ben je op de hoogte van het leerlingvolgsysteem?

En dan niet alleen cijfermatig, welke resultaten je kind heeft behaald, maar kijk ook of het huiswerk gemaakt is, huiswerk vergeten, te laat meldingen en de absenties. Mogelijk kunnen er al notities van docenten in staan. Veel ouders zijn niet op de hoogte wat je allemaal in het leerlingvolgsysteem kan terug vinden.

  • Weet wat er speelt bij je kind

Je hoeft natuurlijk niet alles te weten, maar het is wel fijn om te weten met welke andere kinderen hij/zij omgaat. Wie behoort er tot de vriendenkring? Is er onenigheid geweest met een klasgenoot? Verteld je kind uit zichzelf wat er speelt of moet je het uit hem/haar trekken voordat je ergens achter bent. Bij het laatste is het fijn om goed contact met de mentor te houden, dat je ook via school kan horen als er iets speelt.

Voorbereiding oudergesprek
Voorbereiding oudergesprek: welke vakken vind je kind leuk?
  • Welke vakken vind je kind leuk

Kan je kind hierin excelleren? Het is altijd fijn om ergens goed in te zijn of een vak heel erg leuk vinden. Kan je het vak uitbreiden, de verbreding opzoeken, of kan er gescoord worden op een hoger niveau. Houdt het uitdagend om de motivatie hoog te houden.

  • Welke vakken zijn er minder leuk

Hoe komt dat? Is het vak minder interessant, heeft je kind hier meer moeite mee of is er een mindere klik met de vakdocent. Kijk naar de oorzaak waarom een onderdeel minder goed loopt. Wat is er voor nodig om dit te verbeteren?

  • Informatie halen en brengen

Wat wil je van de mentor en/of vakdocenten weten? Bereid je vragen voor. Je hebt meestal maar 10 minuten dus het is fijn om snel naar de kern te komen. Welke informatie wil je van ze weten? Is er nog informatie die je moet delen? Het is niet alleen cijfermatige overdracht. Zijn er zaken die nog uitgezocht moeten worden, maak dan meteen een vervolg afspraak. Soms is het oudergesprek te kort om alles met elkaar te bespreken.

  • Heeft jou kind meer begeleiding nodig?

Spreek dan af dat jullie tussen de periodes een bel-afspraak inplannen. De periodes duren soms wel 12 weken en dan wil je niet achter de feiten aan te blijven lopen. Zoek elke 4 weken contact, zodat er nog hulp en begeleiding voor je kind ingezet kan worden. Dit telefonische oudergesprek hoeft dit nog geen vijf minuten te duren.

Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt zodat het volgende oudergesprek goed verloopt. Veel succes en deel hieronder je ervaring.