Ga naar de inhoud
Home » Blog » Intrinsieke motivatie – de drijfveer om iets voor elkaar te krijgen

Intrinsieke motivatie – de drijfveer om iets voor elkaar te krijgen

Intrinsieke motivatie

Misschien heb je er eerder al iets over gehoord. Intrinsieke motivatie. Wat is het en hoe wakker je je eigen motivatie aan?

Wat is intrinsieke en extrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie is de motivatie die uit jezelf komt. Je doet iets omdat je dat zelf graag wilt doen. Niet omdat je van buitenaf gemotiveerd wordt om het te doen. Bij excentrieke motivatie komt deze prikkel juist van buitenaf. Dus iemand anders zegt wat je moet doen. Maar het kan ook een beloning zoals geld of een straf zijn. Dit zijn prikkels van buitenaf, die voor motivatie zorgen.

Intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie: friendly reminder waar je iets wil

Motivatie problemen

Er ontstaan motivatieproblemen als je het gevoel hebt dat anderen alles voor je beslissen. Je doet de dingen dan alleen nog maar om straf te voorkomen of om een beloning te krijgen. Dit zie ik vaak gebeuren. De motivatie komt niet meer vanuit jezelf, maar van andere, externe prikkels.

Van extrinsiek naar intrinsiek

We kennen allemaal wel die externe beloning omdat je een goed rapport hebt gehad. Maar hoe verander je je motivatie als die niet meer door buitenaf wordt gegeven? Er zijn drie factoren die meespelen als je je motivatie van extrinsiek naar intrinsiek veranderd. Namelijk:

  • Competentie: Als je ergens goed in bent, dan is het fijn om het nog eens te doen of om jezelf hierin nog beter te maken. Bijvoorbeeld je bent goed in Engels, dan is het geen probleem om dat Engelse boekverslag te maken. Ben je hier minder goed in, dan kan je erg dat boekverslag aanhikken. Hoe kan je dit nu omzetten? Breek de taak om in behapbare delen. Zorg voor succeservaringen. Vier je kleine successen. Geef en ontvang complimenten.
  • Autonomie: Je mag zelf bepalen wat je doet. Je bent zelf de baas over je vrij- en verantwoordelijkheden. Dit is natuurlijk last thuis of op school, want daarin mag je niet alles zelf bepalen. Maar binnen de kaders kan je wel zelf keuzes maken hoe je iets wil aanpakken. Mocht je het lastig vinden om met zoveel vrijheid om te gaan, laat je dan sturen door je begeleider/ouders. Maar denk er aan, je hebt zelf de touwtjes in handen.
  • Sociale betrokkenheid: zorg voor fijne lieve mensen om je heen. Als jij je veilig kan bewegen in de groep, dan heb je meer zelfvertrouwen en heb je ook de ruimte om fouten te maken. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat studenten meer intrinsiek gemotiveerd zijn als ze goed contact hebben met de leraar en zich gerespecteerd voelen.

Herken jij de drie factoren die meespelen in je motivatie? Kijk naar de onderdelen waar je zelf invloed op hebt. Je kan andere mensen niet veranderen, maar je kan wel zelf stappen zetten. Kijk ook eens naar je eigen behoeftes. Verlang je ergens naar? Zijn er vervelende gewoontes die tegen je werken?