Ga naar de inhoud
Home » Blog » Samenwerken kan je leren

Samenwerken kan je leren

samenwerken kan je leren

Tegenwoordig wordt er steeds vaker en meer samengewerkt. Toch lukt dit veel leerlingen niet. Welke vaardigheden heb je nodig om tot samenwerken te komen? Want samenwerken kan je leren.

Uit onderzoekt blijkt dat leren door samen te werken, de leerprestaties en de sociale- en communicatieve vaardigheden vergroot. Op school wordt het gezien als een groepsactiviteit, waarbij de interactie tussen leerlingen (en docent) leidt tot het gezamenlijk opbouwen van kennis en vaardigheden.

Om te kunnen samenwerken zijn er twee vaardigheden noodzakelijk, namelijk het verwoorden wat je denkt en gedeeld denken. Ik zal ze beide uitleggen. Bij het verwoorden van wat je denkt, moet je al nagedacht hebben in het formuleren van je vragen en antwoorden. Hierdoor leer je hardop. De informatie bewerk je, je oefent, past het toe en herformuleert het. Je maakt de stof, kennis en informatie eigen.

Gedeeld denken is het voortbouwen op ideeën die je tijdens het samenwerken inbrengt. Dit doe je bijvoorbeeld door elkaar te bevragen en te bekritiseren en actief proberen bij te dragen aan het gedeelde begrip van de groep.

Tijdens het samenwerken moet je kunnen luisteren, je mening kunnen delen, feedback geven/ontvangen en met kritiek kunnen omgaan. Wat het allerbelangrijkste is dat er een veilig leerklimaat is. Je moet je veilig en geaccepteerd voelen in de groep. Zodat je optimaal aan het werk kan gaan.

Het is niet de bedoeling dat de taken verdeeld worden en dat ieder (alleen) een stukje van de opdracht doet. Aan het einde wordt alles samengevoegd, dit noem je ‘working apart together’. Het is een geforceerd eindproduct met meestal een lage kwaliteit.

Hoe leer je goed samenwerken?

Goed samenwerken
Leren samenwerken, is taken én rollen verdelen
  • Bespreek de kracht van samenwerken, ‘twee weten meer dan één’.
  • Benoem elkaars sterke en minder sterke punten en werk vanuit je eigen kracht. Wil je oefenen met een minder sterk punt, benoem dit dan of werk er aan in een tweetal.
  • Verdeel de rollen en taken, maar werk niet apart. Er zijn verschillende rollen die je kan verdelen bijvoorbeeld: tijdbewaker, gespreksleider, materiaalverdeler, schrijver etc.
  • Geef elkaar positieve en effectieve feedback.
  • Spreek elkaar aan als het meer op apart werken gaat lijken. Wat is de valkuil waardoor jullie in het oude patroon vallen?
  • Zorg er voor dat iedereen gehoord wordt en dan iedereen zijn/haar bijdrage in de groep kan leveren.
  • Motiveer elkaar. Het is niet erg dat het even tegenzit of als iets mislukt. Bespreek het met elkaar en pak het weer op.

Als jullie er even niet uitkomen, vraag dan hulp van je docent. Hij/zij kan jullie weer op gang helpen.

Ik ben erg benieuwd welke tips jou helpen bij samenwerken. Laat het mij in de comments weten.