Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat is leren?

Wat is leren?

wat is leren

Wat is leren? Wat doet leren met je? Het begrip leren gebruiken we vaak en zo vanzelfsprekend, dat we het regelmatig maar eenzijdig gebruiken. Het is gericht op ‘leren op school’ of ‘individueel leren’. Het is echter veel meer dan dat alleen.

Leren is in de eerste plaats een ervaring die prikkelt en uitnodigt tot begrijpen en verder onderzoeken. Hoe meer zintuigen worden geprikkeld tijdens de ervaring, hoe sterker het leermoment. De informatie wordt namelijk opgeslagen in de verschillende delen van het brein. Bijvoorbeeld je herinnert je vast wel de eerste keer dat je een kikker (of ander dier(deel)) moest ontleden tijdens de biologieles. Theorie in praktijk ervaren, zorgt voor een diepe verankering in het geheugen.

Ervaringen vormen kennishaakjes in geheugen. Elke keer als er een leerervaring bijkomt, zoekt je geheugen naar een eerder opgedane kennis(haakjes) over het onderwerp om die nieuwe informatie aan te verbinden.

Verwondering en nieuwsgierigheid zijn groeihoudingen die je helpen om verder te komen in het leven en het leren. We leven in een maatschappij waar je nooit bent uit geleerd, je leert je leven lang. Jong en oud. Elke dag.

Leren is niet altijd een sensationele ervaring. Kennis wordt gevormd door veel en vaak te oefenen. Er wordt niet voor niets gezegd dat je eerst kilometers moet maken om bijvoorbeeld goed te kunnen lezen, zwemmen, fietsen of een instrument bespelen. Om bepaalde vakken onder die knie te krijgen die je minder interessant vindt moet je veel oefenuren maken. Tijdens het oefenen, doe je ervaring op. Wat werkt wel en wat niet? Leren is hard werken.

Het werkt het beste als er een duidelijk doel voor ogen is. Wat je moet leren en waarom is niet voldoende. Het gaat er ook om dat je weet hoe je moet leren.

Hardop denken is een belangrijke tool om in te zetten bij het leren.

Hardop denken is een belangrijke tool om in te zetten bij het leren. Het is jezelf kritisch afvragen waarom iets belangrijk is. Dit helpt informatie te begrijpen en concreet te maken. Door actief kritisch hardop te denken onthoud je meer.

Het is niet anders dan het hoorbaar maken van je gedachten. Hardop denken wordt geactiveerd door het stellen van vragen. Vragen stellen helpt je om voorkennis te activeren en nieuwe kennis aan te laten sluiten.

Hardop nadenken stimuleren

  • Blijf voortdurend in gesprek
  • Stel vragen en blijf doorvragen totdat je het begrijpt
  • Denkvragen zijn open vragen. Dit zijn w-vragen (wie, wat, waar, wanneer, welke) en de hoe-vraag
  • Bekijk het vanuit verschillende invalshoeken

Bron: Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs

Tags: